مجمع دانشجویان ودانش آموختگان حدیث

شرکت تعاونی مجمع دانش جویان ودانش آموختگان دانشکده مجازی علوم حدیث

اساسنامه پیشنهادی برای تعاونی دانش جویان ودانش آموختگان دانشکده مجازی علوم حدیث


درادامه سلسله بحث هاي كارافريني ورشته علوم حديث مطلبي

كه بعد از رايزني واخذ نظرات مختلف از دوستان حاصل شد

خوشبختانه با استقبال مسئولين محترم دانشكده مواجه گرديد.

كه نمونه بارزآن با توجه به فارغ التحصيلي دوستان دوره

 اول دانشكده ، تشكيل كانون فارغ التحصيلان دانشكده بود.

البته از آن جايي كه به علت عنوان اين تشكل بعضا در

 دانشكده ها ودانشگاه هاي مختلف موجب گسست

وفاصله اين تشكل ها وفارغ التحصيلان از جو وفضاي

دانشجويي ودانشكده واهداف ترسيم شده در اين

دوران مي شود.

پيشنهادي كه در اين عرصه مي تواند موجب كاهش اين

فاصله ها شود تشكيل اين تشكل

با عنوان كانون يا مجمع دانش جويان ودانش آموختگان

 دانشكده مجازي علوم حديث مي باشد.

كه با توجه به سلسله بحث هاي مفصل صورت گرفته

 قبلي كه كمي از آن در  تالار پژوهش های دانشکده درج

ومابقي در بحث هاي نشست هاي حضوري ، جلسات آنلاين

ومكاتبات متعدد صورت گرفته، الگو واهداف اوليه تشكيل

اين مجمع صنفي به شرح ذيل براي مزيد استحضار دوستان

 درج مي گردد/ اميدوارم همانند گذشته با

گفتمان خود موجب بلوغ بيشتر اين طرح اوليه وتشكيل آن

 با حمايت ودرايت همه دلسوزان وعاشقان علم حديث گرديم.

********************************************
گزارشي مختصر ازطرح توجيهي اوليه :

از آن جا که چند مدتی بود بحث های اولیه شکل گیری تشکلی فراگیر

 وماندگار برای انسجام کارهای دانشجویی وجلوگیری از موازی کاری

وهمچنین جلوگیری از گسست وفاصله دانش جویانی که انشاالله

به عنوان اولین دوره فارغ التحصیل خواهند شد،

بحثی با دوستان داشتیم که تشکلی برای این منظور تشکیل دهیم.

بحث های مختلفی صورت گرفت

که تاکنون چندین جلسه هم برگزار شده است.


ولی به جهت جلوگیری از اطاله وقت واجرایی شدن آن با مشورت

وهم فکر ی بسیاری از دوستان اساسنامه

نمونه ای تدوین شده است که بی گمان خالی از ایراد ومشکل نیست .

از دوستان عزیز تقاضا داریم

به دقت متن اساسنامه را به ویزه قسمت اهداف وبرنامه ها

که تعیین کننده است را مطالعه ونقطه نظرات خود را اعلام فرمایید

.در تنظیم اساسنامه سعی شد باالگوپذیری از تعاونی ها و

تشکل های چند منظوره دانشجویی وفارغ التحصلان

موفق استفاده شود .ضمنا دغدغه های مختلف همه

دانش جویان در زمینه فعالیت های مرتبط لحاظ گردد.

بنظر شکل گیری اولین تعاونی و تشکل چند منظوره

دانش جویان دانشکده علوم حدیث به عنوان اولین

تعاونی مجازی که در کشور شکل می گیرد می تواند

 با هدایت درست ومشارکت همه دانش جویان یکی

از ماندگارترین اقدامات در زمینه بسط وگسترش علوم حدیثی باشد.

همانی که همه ما را حول محور یک دانشکده با همه مشکلات

 جمع کرده است.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هدف اول وآخر همه

 دوستان برای تشکیل این تعاونی همانا

خارج کردن این علوم گران سنگ وارزشی از مهجوریت است .


همه ما با هم می خواهیم نقشی هر چند اندک در این مجال

 از عمر داشته باشیم

*********************************************-

بسمه تعالی

تعاونوا علی البر والتقوا

اساسنامه شرکت تعاونی چند منظوره دانش جویان و

دانش آموختگان  د ا نشکد ه   مجازی علوم حدیث

فروردین 1388                 شماره ثبت

بسمه تعالی

تعاونو ا علی البر و التقوا

اساسنامه شر کت تعاونی   چند منظوره دانش جویان و دانش آموختگان  د ا نشکد ه   مجازی علوم حدیث

حس تعاون مدنيت و داد

مايه الفت بود و اتحــــاد

 قرآن كريم همه مومنان را به همکاري و همدلي در امور خير و رعایت تقوي فراخوانده است؛ با الهام از اين اصل مقدس؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سعي بر تحقق اين فراخوان الهي دارد. براين پايه؛ اصول 43 و 44 قانون اساسي؛ رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمر کز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص را تامين مي کند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يک کارفرماي بزرگ مطلق آماده مي سازد. حال بري ک يک اعضاي شر کتهاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون ومعاضدت به گسترش اين فکر و عمل به اين انديشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاوني چند منظوره دانش جویان و دانش آموختگان  دانشکده   مجازی علوم حدیث  مي باشد که براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال 1370 که ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و بعنوان يک ميثاق و سند همکاري مورد توافق و تفاهم اعضا قرارگرفته و به تصويب آنها رسيده است.

اعضاي تعاوني .فوق الذکر درآغاز اين همکاري خجسته و مشارکت مبارک که "آزادانه و با اختيار کامل" و با قبول سهم در"مشارکت اقتصادي" آنراپذيرفته اند؛ تعهد مي نمايند که ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود؛ با رعايت "حقوق مساوي اعضا" کوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با "کسب علم و آگاهي و بکارگيري مستمردانش روز" براي موفقيت هرچه بيشتر اهداف اين همياري و مشارکت با تاکيد بر"خودگرداني و خوداتکايي" بکارگيرند. باشد که در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و باعنايت به اصول عمومي همياري و تعاون که در فرهنگ اسلامي و ايراني؛ ريشه اي پاي برجا و پيشينيه اي ديرينه دارد؛ شاهد گامهاي استوار و دستان پرتوان تک تک اعضا باشيم که همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشارکت جو و مشارکت پذير؛ فعالانه دست بهم داده اند و مي کوشند تا همسو و هم جهت "درکنار کليه تعاونگران کشور" درجهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خمات عادلانه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات؛ با افزايش بهره وري و بکارگيري پس اندازهاي هرچند مختصر؛ ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي؛ "ياري رسان جامعه" و دولت نيز باشند.

امضاي هيات رئيسه مجمع عمومي:

فصل اول

ماده 1- نام:  شر کت تعاوني چند منظوره دانش جویان و دانش آموختگان دانشکده مجازی علوم حدیث. و نوع آن تولید ی و توزیعی ( چندمنظوره )  است  که در اين اساسنامه به اختصار" تعاوني" ناميده مي شود.

ماده 2- اهداف تعاوني:

1-         ترويج و  تحکيم  مشارکت؛  همکاري  و تعاون عمومي

2-         تامين نيازهاي مشترک اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعي

3-          سرمايه گذاري در زمينه  امور مختلف فرهنگی  ، توليدي و خدماتي از طريق جلب مشاركت اعضاء برای سازماندهی امور وایجاد بستری مناسب  برای کارهای مشترک وتعاونی وهمچنین جمع آوري سرمايه هاي پراكنده ايشان.

ماده 3- موضوع فعاليت:

1-خدمات مشاوره اي و فني در زمينه هاي مختلف فرهنگی ،  علوم  مختلف مرتبط با علوم حدیثی وقرآنی ، اداري، تحقيقاتي، رايانه اي (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري) پشتيباني، علمي، آموزشي، صنعتي، كشاورزي، تجهيزاتي و ورزشي.  وتشکیل انجمن های علمی تخصصی برای رسیدن به این اهداف

2- انجام هر گونه فعاليت خدماتي، رفاهی ، کارآفرینی ، آموزشي ، ورزشي و خدمات بازرگاني، توليدي ، صنعتي و خدمات نمایشگاهی وفروشگاهی برای عرضه وبسط علوم حدیثی ، قرآنی وامور فرهنگی مرتبط. وهمچنین ایجاد بستری مناسب برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضای شرکت تعاونی

3- تهيه تجهيزات و ابزارآلات و لوازم مورد نياز شركت از مبادي داخلي و خارجي و كمك به انتقال تكنولوژي و دانش فني

4- اقدام به هر گونه عمليات و معاملات مجاز به بطور مستقيم يا غير مستقيم يا موضوع شركت مرتبط باشد

5- - اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري ازمنابع بانکي؛ صندوق تعاون و ديگر موسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

6- اخذ کمک وهداياي نقدي و غيرنقدي از دولت؛ اشخاص حقيقي و حقوقي.

7- توديع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و يا صندوق تعاون.

8- مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.

9- سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه ويا سايرشرکتها و موسسات عمومي؛ تعاوني ويا خصوصي.

10- مشارکت دادن اعضا و خصوصا" مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد وخدمات.

تبصره 1- درصورتيکه برا ی انجام هريک از فعاليتهاي موضوع تعاوني؛ نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مکلف به اخذ آن است.

تبصره 2- .............. 

تبصره 3 ...............  

ماده 4- حوزه عمليات تعاوني:  سراسر کشور  مي باشد

ماده 5- مدت تعاوني از تاريخ ثبت نا محدود است.

ماده 6- مرکز اصلي عمليات تعاوني  تهران و نشاني آن  شهرری حرم عبدالعظیم دانشکده علوم حدیث  است.

هيات مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از کشور نموده و يا عند الاقتضا در مورد تغيير آن اقدام کند؛  در اينصورت مي بايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يک نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيات مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون ويا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلي تعاوني ارسال گردد.  

ماده 7- سرمايه اوليه تعاوني مبلغ 000/000/500/1. ريال است که به 500 سهم000/000/3 ريالي؛ منقسم گرديده است؛ مبلغ  000/000/500 ريال آن نقدا" توسط اعضا پرداخت و مبلغ 000/000/000/1 ريال آن در تعهد  اعضاء می باشد------ ريال نيز بصورت آورده غيرنقدي توسط  اعضا تقويم و به تعاوني تسليم آنها گردید.

تبصره : در صورت نیاز و پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه تعاونی افزایش خواهد یافت.

ماده 8- هريک از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يک سوم مبلغ اسمي سهامي را که خريدراي نموده؛ در موقع تاسيس تعاوني پرداخت کند.

تبصره – اعضا مکلفند ظرف مدتي که مجمع عمومي عادي تعيين مي کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تاديه نمايند.

ماده 9- تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد که بعضي از اعضا سهم بيشتري خریداری نمايند؛ در هر حال حداکثر سهم خریداری  هر عضو از یک درصد کل سهام نباید تجاوز کند.

ماده 10- سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجد شرايط) جديد با موافقت هيات مديره و بارعايت سقف موضوع ماده 9 مجاز مي باشد.

ماده 11- تعاوني ظرف مدت يک سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه؛ حسب مورد براي هر يک از اعضاء به ميزان سهامي که خريداري کرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره 1- ورقه سهم بايد متحد الشکل؛ چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم و تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيات مديره که داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاوني بايد به اعضاء گواهينامه موقت سهم که معرف تعداد؛ مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.

تبصره 2- نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد.

 

فصل دوم مقررات مربوط به عضويت

ماده 12- عضويت در تعاوني براي کليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي که نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است:

الف – شرايط عمومي.

1-       تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-       عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-       عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.    

4-       درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل یک سهم از سهام تعاوني.

ب – شرايط اختصاصي

 دانش جویان شاغل به تحصیل در دانشکده مجازی علوم حدیث یا فارغ التحصیل دوره مجازی دانشکده علوم حدیث فقط می توانند عضو رسمی تعاونی گردند.

تبصره : در صورت استقبال بیشتر وتشخیص هیئت مدیره تعاونی جذب اعضای ذیل  بلامانع خواهد بود. ولیکن در صورت تکمیل ظرفیت وتشخیص هیئت مدیره جذب عضو مختص به دانش جویان ودانش آموختگان خواهد بود.

-          اساتید تمام وقت دانشکده

-          مدیریت وکارکنان دانشکده

-          همسر ، فرزند یا پدر ومادر دانش جویان ودانش آموختگان

تبصره – احراز شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيات مديره است ضمن اینکه هیچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفا يت امکانات و ظرفيت تعاوني. هيات مديره مکلف است درمواردي که متقاضيان فاقد هر يک از شرايط مذکوره باشند؛ درخواست عضويت آنها را رد کند.

ماده 13- مسئوليت مالي اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره – مسئوليت دستگاههاي عمومي تامين کننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده 17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده 14- کليه اعضا مکلفند به وظايف و مسئوليتهايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده 15- تعاوني مي تواند توسط هيات مديره طلب خود را از عضو با اخطار کتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطار نامه؛ از کل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفايت نکند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16- خروج عضو از تعاوني؛ اختياري است و نمي توان آن را منع کرد.

تبصره – در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

 تبصره 2- در تعاونيهاي توليد هيات مديره موظف است قبلا" اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي و مراتب را به آنها اعلام نمايد. در اينصورت اينگونه اعضا (اعضای متخصص)حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضويت بايد مراتب را کتبا" به هيات مديره اطلاع دهند.

ماده 17- در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

1-     از دست دادن هر يک از شرايط عمومي يا اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذيربط.

2-     عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيات مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3-     ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند ويا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

 تبصره – تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يک از هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

ماده18- درصورت لغو عضويت به سبب فوت؛ استعفا؛ انحلال و اخراج؛ ارزش سهام  عضو براساس ....... محاسبه و پس از منظور نمودن ساير حقوق و مطالبات وي؛ به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني؛ به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

تبصره – درصورتيکه ورثه تقاضا نمايند که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممکن نباشد؛ چنانچه عين؛ قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيات مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

 ماده 19- درصورت فوت عضو؛ ورثه وي که واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 12 اين اساسنامه باشند؛ عضو تعاوني شناخته مي شوند و در صورت تعددد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي ازتعدد خود را به تعاوني بپردازند؛ اما اگر کتبا" اعلام نمايند که مايل به عضويت در تعاوني نيستند ويا هيچ کدام واجد شرايط نباشند؛ عضويت لغو مي گردد.

تبصره – اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد؛ يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيات مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.    

فصل سوم ارکان تعاوني

ماده 20- ارکان تعاوني عبارتست از:

1- مجمع عمومي    2- هيات مديره    3- بازرس/ بازرسان

1-مجمع عمومی

ماده 21- مجامع عمومي تعاوني به دو صورت تشکيل مي گردد. مجمع عمومي عادي؛ مجمع عمومي فوق العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره3ماده33قانون بخش تعاونی)خواهد بود.

2- هيئت مديره

ماده 22- هيات مديره مرکب ازهفت نفر عضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل
مي باشد که از ميان اعضاء براي مدت
سه سال با راي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند. حائزين اکثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هر يک از اعضاء اصلي و علي البدل حداکثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.  

تبصره 1- افرادي که در هر يک از نوبتهاي متوالي بعدي موفق به کسب دوسوم آراء کل اعضاء تعاوني شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.

تبصره 2- هيات مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را بعنوان رئيس هيات مديره يک نفر را بعنوان نائب رئيس و يک نفر را بعنوان منشي انتخاب مي کند.

تبصره 3- درصورت استعفاء فوت؛ ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيات مديره يکي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره شرکت مينمايد. غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطلاق مي شود که عضو؛ عليرغم اطلاع از دعوت؛ بدون اجازه قبلي و يا عذرموجه حداقل در چهارجلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يکسال در جلسات هيات مديره حاضر نشود.

تبصره 4- درصورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق العاده؛ مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيات مديره مستعفي ويا وزارت تعاون براي انتخاب هيات مديره جديد تشکيل خواهد شد.

    تبصره 5- درموارديکه هيات مديره از اکثريت مقرر خارج شود؛ درفاصله مدت لازم براي انتخاب و تکميل اعضاي هيات مديره به وزارت تعاون اختيار داده مي شود که به منظور اداره امور جاري تعاوني؛ براي جانشيني اشخاصي که بهر دليلی در جلسات هيات مديره شرکت نمي کنند ازميان اعضاي تعاوني؛ تعداد لازم را موقتا" و حداکثر براي مدت پنج ماه انتخاب شوند.

ماده 23- پس از انقضاي مدت ماموريت هيئت مديره درصورتيکه هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد کماکان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را برعهده خواهد داشت.

ماده 24- هيئت مديره مکلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضا يا از خارج تعاوني؛ براي مدت دو سال بعنوان مدير عامل تعاوني انتخاب کند که زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات وحقوق و مزاياي مديرعامل طبق آئين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

ماده 25- جلسات هيئت مديره حداقل هر دوهفته يکبار  بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشکيل و رسميت مي يابد و براي اتخاذ تصميم راي اکثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره دردفتري بنام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت مي گردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد.

تبصره – جلسه فوق العاده هيئت مديره با دعوت کتبي رئيس يانائب رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و درصورت عدم دعوت کتبي آنان با دعوت کتبي اکثريت اعضاي هيات مديره تشکيل مي گردد.

ماده 26- هيئت مديره جز در مواردي که بموجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده؛ درسايرموارد و براي تحقق اهداف؛ موضوع وعميات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده دار انجام وظايف ذيل است:

1-         دعوت مجمع عمومي (عادي – فوق العاده).

2-         اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و سايرمقررات مربوط.

3-     نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت برعمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف واختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل به مجمع عمومي.

4-         قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء بيکديگر و دريافت استعفاي هريک از اعضاي هيئت مديره.

5-         نظارت برمخارج جاري شرکت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسليم بموقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي.

6-         تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم

7-         تهيه وتنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

8-     پيشنهاد آئيننامه حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيات مديره و پاداش آنان که بايد در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد؛ جهت تصويب مجمع عمومي عادي.  

     9-         تعيين نماينده يا وکيل دردادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توکيل غير.

10-      تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور درجلسات مجامع عمومي شرکتها و اتحاديه هايي که تعاوني در آنها مشارکت دارد.

11-      تعيين ومعرفي صاحبان امضاي مجاز (يک يا دونفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

12-   انجام ساير وظايف و تکاليفي که بموجب اين اساسنامه مستقيما" و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني برعهده هيئت مديره گذارده شده است.

ماده 27- هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است وميتواند مستقيما" ويا باوکالت با حق توکيل؛ اين نمايندگي را دردادگاهها و مراجع قانوني و سايرسازمانها اعمال کند.  مسئوليت هيئت مديره درمقابل تعاوني مسئوليت وکيل است درمقابل موکل

ماده8 2- معاملات تعاوني با هر يک از اعضاء هيئت مديره؛ مديرعامل؛ بازرس/ بازرسان/ تابع آئين نامه اي خواهد بود که درچهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي رسد.

ماده 29- هيئت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي دهد و هيچيک از اعضاء هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيات؛ منفردا" استفاده کند مگر درموارد خاص که وکالت يا نمايندگي کتبي ازطرف هيات مديره داشته باشد. هيئت مديره مي تواند قسمتي ازاختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض کند.

ماده 30- تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيات مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد وکليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيات مديره جديد؛ تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکتها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره – شروع تصدي مشروط براينست که دوره قبلی  خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي؛ تا زمانيکه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيات مديره جديد مي تواند اختيارات محدودي را به هيات مديره قبلي تفويض کند و درهرحال هر اقدام بايد با تصميم هيات مديره جديد باشد.

ماده 45- مراتب نقل و انتقال بايد درصورتمجلسي منعکس و بامضاي اکثريت اعضاي هيت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس/بازسان/ شرکت برسد. صورتمجلس مذکور بايد جزو اسناد شرکت نگهداري شود.

تبصره – درصورتيکه اعضاي هيات مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيرمجاز دراموال غير و خيانت درامانت تحت تعقيب قرار

مي گيرند.

    

ماده 32- استعفاي هريک از اعضاي هيات مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايفی که به وی محول شده است نخواهد بود.

ماده 33- هيچيک از اعضاي هيات مديره يا بازرس/بازرسان/ يا مدير عامل تعاوني نمي تواند سمت بازرسي يا مديريت عامل ويا عضويت هيئت مديره شرکت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند.

تبصره – اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نماید. در صورتیکه عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا  پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.

ماده34- نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يکماه از تاريخ جلسه مجمع عادي؛ براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام کند.

ماده35- داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط زير باشند.

1-         تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-         ايمان و تعهد عملي به اسلام "درتعاونيهاي متشکل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي؛ تعهد عملي به دين خود"

3-         دارابودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.

4-         عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

5-         عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد.

6-         عدم سابقه محکوميت ارتشاء؛ اختلاس؛ کلاهبرداري؛ خيانت درامانت؛ تدليس؛ تصرف غيرقانوني دراموال دولتي و ورشکستگي به تقصير.

3- بازرسي

ماده 36- مجمع عمومي عادی دو نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يک سال مالي به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب مي کند؛ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ومجمع همزمان نیزیک نفررا به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کنند.

تبصره 1- درصورت فوق يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس/ هر یک از بازرسان/اصلي؛ هيئت مديره مکلف است ظرف ده روز بازرس/بازرسان/علي البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2- حق الزحمه و پاداش بازرس/بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.

تبصره 3- تا زماني که بازرس / بازرسان /جديد انتخاب و قبولي سمت نکرده اند بازرس/ بازرسان/ قبلي کماکان مسئوليت بازرسي رابعهده دارند.

 ماده 37- وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است:

1-   نظارت مستمر برانطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.

2-     رسيدگي به حسابها؛ دفاتر؛ اسناد – صورتهاي مالي  شخصا" ويا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اينصورت پرداخت هزينه کارشناس با تصويب مجمع عمومي برعهده تعاوني خواهد بود.

3-  رسيدگي به شکايات اعضاء وارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.

4-  تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.

5-   نظارت برانجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذيربط.

تبصره 1- بازرس یا بازرسان موظفند / گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم کند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاوني آماده باشد. درصورتيکه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هر يک مي تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد؛ ليکن کليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان؛ موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2- بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني رانداشته ولي ميتواندبدون حق راي درجلسات هيئت مديره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهاردارند.

ماده 38- درصورتيکه بازرس / هريک از بازرسان تشخيص دهد که هيئت مديره و يا مدير عامل درانجام وظايف محوله مرتکب تخلفي شده و به اذکرات ترتيب اثر نمي دهند؛ مکلف است از هيات مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.     

ماده 39- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.            

 فصل چهارم: مقررات مالي

ماده0 4- ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردینو انتهاي آن آخراسفند هر سال شمسی خواهد بود باستثناي سال ا ول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پاياناسفند ماه است.

ماده 41- هيئت مديره موظف است نسخه اي از گزارشها؛ صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملکرد و سود و زيان؛ پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس/ بازرسان تسليم نموده و علاوه برآنهر سه ماه يکبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و دراختيار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده 42- هريک از اعضاء در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني مي تواند گزارش و يا شکايت خود را به بازرس/ بازرسان/ اعلام نمايد و درصورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شکايت؛ با وزارت تعاون مکاتبه کند. هيات مديره مکلف به اجراي نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمي ابلاغ مي شود خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با کارشناسان تعاون و حسابرس يا حسابرسان منتخب آن همکاري بنمايند و کليه اسناد ومدارک مورد نياز را دراختيارشان قرار دهند.

ماده 43- در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي؛ رعايت اول و موازين؛ روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده 44- هدايا و کمک هاي بلاعوض در صورتي که از طرف اعطاء کننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد به حساب درآمد و اگر غيرنقدي باشد تقويم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها ؛ صندوق تعاون و ساير موسسات اعتباري؛ پس از تصويب هيئت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيئت مديره امکان پذير خواهد بود.

ماده 46- سود خالص تعاوني درهر سال مالي به ترتيب زير تقسيم ميشود:

1-          از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي؛ به عنوان ذخيره قانوني منظور مي شود.

2-     حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.

3-     چهاردرصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد.

4-     درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء کارکنان؛ مديران وبازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي شود.

5-          پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص بين اعضاء به تناسب سهم تقسيم مي گردد

تبصره 1- ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره 2- تعاوني مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به کاربرد .استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

 تبصره 3- هيئت مديره ميتواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه وعام المنفعه تخصيص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده 47- هريک از دستگاهها؛ شرکتها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني که بدون عضويت؛ درتعاوني مشارکت يا سرمايه گذاري کرده باشد ميتواند نماينده اي براي نظارت برتعاوني و حضور درجلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده 48- انحلال؛ ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني که مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تامين کننده اعتبار و کمک مالي و امکانات مختلف و سرمايه گذاري ومشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49- درصورتيکه مجمع عمومي فوق العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه راتصويب کند درصورت تائيد وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

 ماده 50- کليه اموالي که از منابع عمومي دولتي و بانک ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 51- ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه هاي اجرائي مربوط ميباشد.

ماده 52- درصورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شرکتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه؛ موضوع اختلاف براي داوري بصورت کدخدا منشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذيربط آن؛ اختلافي بروز نمايد؛ موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري (بصورت کدخدامنشي) ارجاع مي شود.

در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و ساير تعاوني هايي که موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد؛ اتاق تعاون مرجع داوري (بصورت کدخدامنشي) خواهد بود.

     اين اساسنامه در 52 ماده و ......... تبصره در مجمع عمومي ....... مورخ ........... به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ؛ قانون شرکتهاي تعاوني (در مواردي که به قوت خود باقي است)؛ آئين نامه ها؛ دستورالعملهاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شرکت و اعضاء و يا موسسات طرف قرارداد ميباشد.

 

امضای هيات رئيسه مجمع

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۸ساعت 0:19  توسط روابط عمومی تعاونی  |